Ustavující schůze zapsaného spolku "Boleslavský klub přátel divadla".
vydáno 24.11.2016 v 04:00
Ustavující schůze zapsaného spolku "Boleslavský klub přátel divadla".
23. 11. 2016 se konala Ustavující schůze zapsaného spolku "Boleslavský klub přátel divadla". Přítomno bylo asi 29 stávajících členů Klubu přátel divadla v čele s jeho zakladatelem panem Martinem Ledvinou. Členská schůze se shodla na názvu, stanovách a obsahu činnosti. Na základě návrhu byl předsedou zvolen pan Martin Ledvina, místopředsedou paní Mgr. Petra Siřínková a pokladníkem paní Dagmar Schmidtová. Zápis schůze s ostatními předepsanými dokumenty předkládá statutární zástupce k registraci na Spolkový rejstřík v Praze. MDMB se těší na úzkou spolupráci s BKPD.
stránka 148 / 311