Přemysl Tišer
něco málo o mně...
Narodil se v České Lípě ve znamení býka. Dvacet let žil v Mladé Boleslavi, kde také absolvoval víceleté Gymnázium. V současnosti žije na Liberecku.
Ekonomii vystudoval na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze a na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze. 11 let pracoval jako konzultant a lektor na volné noze, příležitostně byl najímán jako asistent krizového manažera. Působil jako člen představenstva společnosti CENTROTHERM Mladá Boleslav, a. s. a člen dozorčí rady EUcentrum a. s. Je spolumajitelem a jednatelem sociální firmy RAUCHENBERG s. r. o. , která zaměstnávala lidi bez přístřeší ("bezdomovce") a pomáhala jim navracet se do běžného života (nyní je činnost firmy pozastavena a připravuje se nový projekt).  Spoluzaložil neziskové organizace Demokratický institut a Koně a lidé v harmonii.
Před nástupem do divadla pracoval v ZOO Liberec.
Ve volném čase chodí do divadla, vyráží do hor se svým chodským psem nebo čte fantasy či odbornou literaturu.
Zajímá se o přírodu, ekonomii, hospodrářskou politiku a psychologii.
Účastní se psychoterapeutického výcviku zaměřeného na práci se skupinami a komunitami.