Přednáška o historii budovy MDMB Mgr. Dana Linhartová Ph.D. Přednáška o historii budovy MDMB
krátké info o inscenaci
V přednášce zazní informace popisující první snahy o postavení divadla v Mladé Boleslavi vůbec. Následně bude pozornost věnována, ve své době mimořádné stavitelské dvojici Felmer a Helmer z Vídně, kteří se významně podíleli na podobě evropské divadelní architektury na přelomu 19. a 20. století a vtiskli boleslavskému divadlu, minimálně jeho konstrukční podobu. Zmíněna budou i významná díla z výzdoby divadla a výtvarníci, kteří se na této výzdobě podíleli.
Přednášky se konají na malé scéně MDMB za jednotné vstupné 60 Kč.
počet repríz
3
premiéra
20.lis.2019
derniéra
22.led.2020
obsazení