Letní Kost 2022 již v prodeji

14.04.2022

Letní Kost 2022 již v prodeji

Od 15. dubna 2022 jsme zahájili prodej vstupenek na LETNÍ KOST 2022.

Připravili jsme pro Vás následující představení:
Představení se konají na nádvoří hradu Kost.
Rezervace či zakoupení vstupenek jsou možné přes webové stránky v sekci program nebo osobně v obchodním oddělení v Husově ulici. Možná je eVstupenka či platba převodem.
Jednotná cena vstupenky je 390 Kč při zakoupení v předprodeji, 450 Kč při zakoupení na místě před začátkem představení. Sedadla na nádvoří nejsou číslována, diváci si sedají libovolně dle vstupu do hlediště. Kapacita hlediště je maximálně 300 míst. Začátek představení může být posunut s ohledem na špatné počasí až o 30 minut. Představení se ruší při velmi nepříznivém počasí. Konečné rozhodnutí o zrušení bude vydáno až na hradě Kost, těsně před začátkem představení. Pokud se představení zruší do 40 minut od jeho začátku, mají diváci nárok na vrácení vstupného. Nárok na vrácení vstupného je třeba uplatnit nejpozději do 10. září 2022 a to výhradně v místě nákupu.
Všechny informace Vám podají pracovníci obchodního oddělení – tel: 326 323 269