Evžen Oněgin – melodram

S. Prokofjev & A. S. Puškin

Program

Inscenace

Prokofjev v Evženu Oněginovi vypracoval hlavně ty okamžiky Puškinovy básně, které pomíjí Čajkovskij. Prokofjevova hudba zachovává básníkův odstup od jeho hrdinů. Puškinova zádumčivost a lhostejnost, Taťánina uzavřenost, Lenského blouznivost se neutíkají k lyrickým odbočkám, jsou analyzovány a komentovány.
Hudba i text zaznívají často samostatně, pouze ve čtyřiadvaceti krátkých číslech je hudba podložena Puškinovým veršům. Varianty přízračných motivů odrážejí vztahy, anticipují a vedou posluchače. Prokofjevova hudba je zde svou dramatickou funkcí srovnatelná s jeho hudbou k filmům.
Hrají: JAROMÍR MEDUNA (vypravěč), PETR MIKESKA (Evžen Oněgin), SVATAVA MILKOVÁ (Taťána), IVO THEIMER (Lenský), KAROLINA FRYDECKÁ a ROMAN TEPRT.
Doprovází SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE.