Jako břitva

Lenka Lagronová

Program

Inscenace

Zemitě poetická, vtipná hra je podložena autorčinou hlubokou znalostí života a díla výjimečné české spisovatelky, ale není životopisná, nelíčí životní příběh Boženy Němcové. Spíš se básnivými doteky přibližuje k tomu, co je v jejích osudech neuchopitelné. Co je vnitřní svoboda? Síla… odvaha… talent? Sobectví… drzost… naivita? Z jakých niterných vláken byla utkána mimořádná, složitá osobnost české ženy, jež překonala svou dobu nejen jako spisovatelka?

Uvádí Východočeské divadlo Pardubice.

Hrají: Martina Sikorová, Petra Janečková, Martin Mejzlík, Jindra Janoušková, Eliška Lásková, Karolína Šafránková, Dagmar Novotná, Josef Pejchal, Tomáš Lněnička, Jan Musil, Alexandr Postler, Zdeněk Rumpík, Romana Chvalová, Ludmila Mecerodová a další.

Délka představení 150 minut.